+ - x
 » از همین شاعر
1 بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
2 حسن تو همیشه در فزون باد
3 سحرگاهان که مخمور شبانه
4 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
5 ای خونبهای نافه چین خاک راه تو
6 ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
7 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
8 زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
9 چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود
10 شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت

 » بیشتر بخوانید...
 خاکستر پروانه
 جهان دل ، جهان رنگ و بو نیست
 ظاهرشاه در حدیث رفتگان
 درجه تحصیل در کابینۀ کرزی
 اگر خونین دلم یاقوت گردد
 اینک آن انجم روشن که فلک چاکرشان
 مادرکم
 فقط خواب
 دل و جانیکه دربردم من از ترکان قفقازی
 بهار آمد چسان بینم به چشم کور دنیا را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رواق منظر چشم من آشیانه توست
کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست
دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن
که این مفرح یاقوت در خزانه توست
به تن مقصرم از دولت ملازمتت
ولی خلاصه جان خاک آستانه توست
من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی
در خزانه به مهر تو و نشانه توست
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار
که توسنی چو فلک رام تازیانه توست
چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز
از این حیل که در انبانه بهانه توست
سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد
که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *