+ - x
 » از همین شاعر
1 بیتویی های من
2 عید تلخ
3 پگاه
4 دگراندیش
5 فرا انتظاری
6 تلخ و شیرین
7 فرار
8 آنسوی اضطراب
9 حالا و همیشه
10 تاریخ تلخ

 » بیشتر بخوانید...
 سه روز شد که نگارین من دگرگونست
 گر مرا خار زند آن گل خندان بکشم
 امروز سماع است و شراب است و صراحی
 گلدان
 عجب آن دلبر زیبا کجا شد
 حریف ضرب او مرد تمام است
 درود بر شب
 ساقیا بی گه رسیدی می بده مردانه باش
 آیینه بر خاک زد صنع یکتا
 می رسد بوی جگر از دو لبم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بر پنجره ی شکسته ی تاریخ
جز نقش بخون شسته ی دندان گرگ، نیست
رعد دوباه خواهد غرید
گرگ دوباره مست خواهد شد
شبان دوباره خواهد خفت
بره ها!
پنجره همان پنجره است.
گرگ باید شد...


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *