+ - x
 » از همین شاعر
1 عبث
2 کوه، دریا
3 هنگامه
4 ای قدمت چراغ من!
5 ناز دخترانه
6 عزت سرخ
7 شوق بی نیاز
8 تا بیکران خالی
9 آبسال
10 قصه های تلخ

 » بیشتر بخوانید...
 آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
 یا ساقی اسقنی براح
 بعالم فتنه از چشم سياهش
 نیستی، مریم! ببینی چشم های ساده را
 دلا چون واقف اسرار گشتی
 اگر درآید ناگه صنم زهی اقبال
 چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
 مشق دلی از قطره هويداست مگر
 هیچ چوچه سگی چرا با كفشهای من شوخی نمی كند
 چمنی که جمله گلها به پناه او گریزد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

قصه در دل شنیدن چیست؟
شرح سوزان داغ دیدن چیست؟

یار اگر رفت حق به همراهش
در غمش پیرهن دریدن چیست؟

جاده بی آخرست هان! مشتاب
سوی بی انتها، دویدن چیست؟

رشته با هر چه هست میبندم
از زمین و زمان بریدن چیست

او اگر دوست نیست من هستم
دست از دوست کشیدن چیست؟

حتا از بهر حاجتی صیاد
پی صیدم بود رمیدن چیست؟

در قفس نیز میشود خوش خواند
در سر اندیشه پریدن چیست؟

راست از در درآ، سلامی کن
دیگر از کنج پرده دیدن چیست

جام او هر چه هست نوشین است
سر بکش! سر بکش!چشیدن چیست؟

میرسیم عاقبت به نخل آباد
صحبت تلخ نا رسیدن چیست؟

قوس ۱۳۸۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *