+ - x
 » از همین شاعر
1 آواز شبانه برای کوچه ها
2 سرود مردی که تنها راه می رود
3 افق روشن
4 سمفونی تاریک
5 بارون
6 شبانه
7 شبانه
8 به تو بگویم
9 شعر ناتمام
10 شبانه

 » بیشتر بخوانید...
 چراغ عالم افروزم نمی تابد چنین روشن
 نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید
 غزل بزرگ
 دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
 آفتابا سوی مه رویان شدی
 سراندازان همی آیی ز راه سینه در دیده
 من و من
 روزگاریست که سودای بتان دین من است
 زمستان
 مگردان روی خود ای دیده رویم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ما نوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص بر خاستیم
ما نعره زنان از سر جان گذشتیم ...

کسی را پروای ما نبود.
در دور دست مردی را به دار آویختند :
کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم
ما با فریادی
از قالب خود بر آمدیمدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *