+ - x
 » از همین شاعر
1 بهار دیگر
2 سرگذشت
3 لعنت
4 غریبانه
5 بدرود
6 رنج دیگر
7 غبار
8 تابستان
9 باران
10 انتظار

 » بیشتر بخوانید...
 از شهر تو رفتیم تو را سیر ندیدیم
 برای چشم تو صد چشم بد توان دیدن
  ضرب تیشه بشکن بیستون را
 ای جان جان جان ها جانی و چیز دیگر
 کعبه جان ها تویی گرد تو آرم طواف
 دل معشوق سوزیده است بر من
 بادست مرا زان سر اندر سر و در سبلت
 تو را که هر چه مراد است در جهان داری
 بخش دوازدهم
 رقص صوفی دل از نغمهء پنهان منست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ما نوشتیم و گریستیم
ما خنده کنان به رقص بر خاستیم
ما نعره زنان از سر جان گذشتیم ...

کسی را پروای ما نبود.
در دور دست مردی را به دار آویختند :
کسی به تماشا سر برنداشت

ما نشستیم و گریستیم
ما با فریادی
از قالب خود بر آمدیمدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *