+ - x
 » از همین شاعر
1 ترا من انتظارم
2 کارت معافیت
3 فریاد خسته
4 طعنه ساز
5 با هوش پدر
6 سیاهی هوش
7 کوچه ی ما
8 تماس پای خورشید
9 مه نشین عاطفه
10 ترازوی طلایی

 » بیشتر بخوانید...
 من زمستان وطن را یاد کردم
 تسکین
 ای دوستان برای خدا ياد ما کنيد
 اگر به پای تو بستند زنگ، رقصیدی
 کرانی ندارد بیابان ما
 ای بار خدای پاک دانای قدیر
 بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد
 ما ز یاران چشم یاری داشتیم
 چه نشستی دور چون بیگانگان
 من پار بخورده ام شرابی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

اگر با تو نبودم، غنچه ای در آب میدادم
و گلبانگ محبت را، به هر محراب میدادم

اگر با تو نبودم، مهر و مه را میسرودم من
سر گیسوی ابهامی، به هر سو تاب میدادم

اگر با تو نبودم، دل به بند آب و گِل بسته
شمیم تلخ بلخ و کندز و کولاب میدادم

اگر با تو نبودم، در غبار خواهش نفسی
سلام صبح آمو را، به هر مرداب میدادم

اگر با تو نبودم، حجم سبز لحظه هایم را
به هنگام شفق، در ناله ی مرغاب میدادم

اگر با تو نبودم، چون روان جاری ِ دریا
نسیم خنده ی موجی، به هر گرداب میدادم

اگر با تو نبودم، غربت هستی چه سنگین بود
که غافل از نفس، دستی به هر تالاب میدادم

اگر با تو نبودم، خویش را گم کرده ازحیرت
جواب حسن بیداری، به چشم خواب میدادم

اگر با تو نبودم، در پی هر خدعه ی رستم
شکست خویش را با پیکر سهراب میدادم

اگر با تو نبودم، بودنم هرگز نبود آسان
که پبوند نگین خاک با مهتاب میدادم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *