+ - x
 » از همین شاعر
1 مرهون بعثت
2 زندگی ارزد به تن
3 در بیصدایی
4 چراغ هوش
5 بوسه گاه عاطفه
6 حرارت دادن واژه
7 شعور سبز
8 مه نشین عاطفه
9 تموزباره
10 اگر با تو نبودم

 » بیشتر بخوانید...
 چاره ای کو بهتر از دیوانگی
 جوهر مردی
 ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت
 روزن دل! آه چه خوش روزنی
 کو ذوق نگاهی که به هنگام تماشا
 چشم ِ ترا بر روی نعش ام تر نمی خواهم
 بیا کامروز گرد یار گردیم
 وحشی روش از حيرت يکتايی خويشم
 قصهء دلکش نگار بگو
 صدا صدای خداست

۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۲

ای خستگی! من آمدم تا در تو ریزم آب خوش
پهلو به پهلو بشکنم رؤیای تو در خواب خوش

زانو زنم در روی کت، تکیه کنم بر روی دست
در ذهن نو من پرورم آوای گرم و ناب خوش

نوشت کنم با تازگی، دوشت دهم در آب گرم
«اسکایپ» را روشن کنم بینم همه احباب خوش

در نغمه ی سه تار ناز، دل را کنم از غصه باز
جان را به شوقش آورم در زُنگه ی آلاب خوش

شب را بسازم پخته تر، از پختگی گیرم اثر
در خلوت این بحر و بر بوسم رخ مهتاب خوش


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *