+ - x
 » از همین شاعر
1 وه چه شادم که تو یارم شده ای
2 اتحاد و اتفاق
3 آواره تر از باد
4 قلمم زاده نیزار غم است
5 روزی برای دیدنت
6 اگر تو گرم و من سردم
7 پیش از تو
8 لبخند در سکوت تو در بند می شود
9 چهار بیتی ها

 » بیشتر بخوانید...
 میان باغ گل سرخ های و هو دارد
 چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا
 فقط خواب
 آید هر دم رسول از طرف شهر یار
 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
 در پله ها
 همچو نی می نالم از سودای دل
 تا نقش تو در سینه ما خانه نشین شد
 آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
 امروز مستان را نگر در مست ما آویخته

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۴

افسرده نیم تا به گلی شاد شوم
ویرانه نیم، چگونه آباد شوم؟
مظلوم نیم که طالب داد شوم
من مرغ اسیرم، باید آزاد شوم

***

زیبا صنما تا به ابد دربر من باش
معشوق من و یار من و دلبر من باش
تا اوج بگیرم به افق های پر از مهر
راهم بنما، همسفرا! رهبر من باش

***

بنگر چه خوش خوشان به کمین گاه میرویم
با ریسمان ناز تو در چاه میرویم
از خود گریخیم و به راه تو رهرویم
تا آخرین نفس به همین راه می رویم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *