+ - x
 » از همین شاعر
1 من از ساحل گریزانم
2 مرا بخوان
3 خنده فروش
4 شام جدایی
5 وگاهی زندگی پرواز را ماند
6 زنخدانش مکیدم تا به پستان
7 به خوابیدگان
8 طرح یک خالق زن
9 خراسان
10 مرا در سینه فریادیست

 » بیشتر بخوانید...
 در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا
 فسون جاه عذر لنگ سازد پرفشانی را
 پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
 وقت آن شد که به زنجیر تو دیوانه شویم
 برای معشوقه پیر
 كجاست عمر، صعود سریع اعداد است
 گلدان
 می آید سنجق بهاری
 اتی النیروز مسرورالجنان
 نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مادرم خسته و تنها و خموش
مادرم سرگردان
مادرم ویران است

مادرم خسته و تنها و خموش
دوست دارد هنوز
همه فرزندانش

گرچه فرزندانش
نرم نرمک
دل از آن مادر پر مهر و صفا
دل از آن کشور افتاده بخون ببریدند

دل من در بر آن مادر پر مهر و صفاست
دل من در بر آن کشور افتاده به خون
دل من در بر توست
مادرم
کشور من


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *