+ - x
 » از همین شاعر
1 مرگ زیباست
2 من مرگ غفلتم
3 هم میهنم
4 من و من
5 باور و آرزو
6 رفتی و ناله های دلم نا شنیده ماند
7 من از ساحل گریزانم
8 فریاد سبزه ها
9 به دل گفتم فراموشت کند، از یاد دل رفتم
10 یک واپسین درود

 » بیشتر بخوانید...
 ز بعد وقت نومیدی امیدیست
 ای دل سرگشته شده در طلب یاوه روی
 در خاک و خون خزیدی، حتا کفن نداری
 هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب
 غزلی در چرخیدن...
 هر دم ای دل سوی جانان می روی
 از آمدنم نبود گردون را سود
 روبهکی دنبه برد شیر مگر خفته بود
 نگارا لباس قشنگ تو خوش
 مصیبت هشیاری

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

قاتلم من، شب پیش

مست بودم

زدم کودک غم را کشتمبخدا!

عرق پیکر انگور اگر آریدم

پدر و مادر و بنیاد و برش خواهم کشتآمستردام - دوم می ۲۰۱۰


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *