+ - x
 » از همین شاعر
1 عاشقانه
2 ولی اینگونه نی
3 ویلن نواز ناز
4 زندگی
5 هله نوروز آمد
6 پرچو شدم
7 شیرۀ هستی
8 مادرکم
9 عطش
10 تو...

 » بیشتر بخوانید...
 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش
 عشق عمومی
 فریاد خسته
 قاب
 خرم آنروز
 ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر
 هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم
 یا ملک المغرب والمشرق
 بیا ما چند کس با هم بسازیم
 از ذوق نيست يکنفسی کام را قرار

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تو انفجار غم انگیز آرزوی منی
تو ابن لادن تعمیر آبروی منی
فداییان غمت دشمن تبسم من
حضور ناخلف بغض در گلوی منی
تو در کمین محبت، تو در ترصد مهر
به قصد سوختن پاک مو به موی منی
نشانهء تو تمام محیط معبد دل
و با سماجت رگبار رو به روی منی
بزن که فرصتی بهتر ازین نمی یابی
به این بهانه که موضوع گفتگوی منی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *