+ - x
 » از همین شاعر
1 حرارت عشق
2 قامت غزل
3 بیهوده ها
4 معامله
5 اشتباه باور
6 قلب همت
7 تماشا
8 به حریم جان بیایی که ترن ترن ترانی
9 حلقۀ صبر
10 تصویر بغض

 » بیشتر بخوانید...
 از بی كسی نپرس، كه این روزها كسی-
 نیم گلباز و نی گل می فروشم
 بر عاشقان فریضه بود جست و جوی دوست
 فریاد بی آوا
 حدیث شعر
 ز شام ما برون آور سحر را
 از دیده خون دل همه بر روی ما رود
 زعشاق رنجیدنت را بنازم
 چو اندرآید یارم چه خوش بود به خدا
 صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دو چنار کنار هم من و تو
تا ابد انتظار هم من و تو
می رسانیم گاهی شاخه و برگ
فصل بوس و کنار هم من و تو
تاب دیدار برگ ریزان نیست
در خزان سوگوار هم من و تو
جوی عشق کنار پنجره را
کرده ایم آبخوار هم من و تو
نغمهء باد و رقص برگ خوشست
محو فصل بهار هم من و تو
زینت سینهء زمین استیم
شهوت شاخسار هم من و تو
گرچه از وصل نیست مژده، ولی
باز امید وار هم من و تو
زیر باران به گریه اندیشیم
من و تو بیقرار هم من و تو
ما دو مصراع مطلع عشقیم
غزل آبدار هم من و تو
آه، در لحظه های زخم تبر
چقدر سوگوار هم من و تو
و نمیریم چون گذاشته ایم
ریشه ای یادگار هم من و تو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *