+ - x
 » از همین شاعر
1 قلب آرزو
2 یک کمی
3 هله نوروز آمد
4 مشاعره
5 بوی حسرت
6 تنها بگرییم
7 حرم دام
8 خطه ی سبز
9 تکت لاتری
10 به مناسبت روز زن

 » بیشتر بخوانید...
 آزادی
 بیا مرا که غمت آب کرده یاری کن
 بیا ای غم که تو بس باوفایی
 راگ گریه
 گفتا که کیست بر در گفتم کمین غلامت
 شهر خوابیده
 بالابلند عشوه گر نقش باز من
 داری خبر که از دل و جان می پرستمت
 مختار من
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دو چنار کنار هم من و تو
تا ابد انتظار هم من و تو
می رسانیم گاهی شاخه و برگ
فصل بوس و کنار هم من و تو
تاب دیدار برگ ریزان نیست
در خزان سوگوار هم من و تو
جوی عشق کنار پنجره را
کرده ایم آبخوار هم من و تو
نغمهء باد و رقص برگ خوشست
محو فصل بهار هم من و تو
زینت سینهء زمین استیم
شهوت شاخسار هم من و تو
گرچه از وصل نیست مژده، ولی
باز امید وار هم من و تو
زیر باران به گریه اندیشیم
من و تو بیقرار هم من و تو
ما دو مصراع مطلع عشقیم
غزل آبدار هم من و تو
آه، در لحظه های زخم تبر
چقدر سوگوار هم من و تو
و نمیریم چون گذاشته ایم
ریشه ای یادگار هم من و تو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *