+ - x
 » از همین شاعر
1 مادرکم
2 خطه ی سبز
3 دو توته سروده
4 قلب آرزو
5 حلقۀ صبر
6 رابطه ها
7 برو خدا حافظ
8 خروش خاک خراسان
9 یک سایه نوازش
10 قلب همت

 » بیشتر بخوانید...
 دلا در روزه مهمان خدایی
 دلم از شيوه های يار تنگ است
 بار دگر جانب یار آمدیم
 ساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی
 سیگار
 ساقیا ساقیا روا داری
 دانشگاه
 اتاک عید وصال فلا تذق حزنا
 ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
 راح بفیها و الروح فیها

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زن
گر فرصت بهترین شمردن باشد
وانگه حق انتخاب با من باشد
در شعر خدا اگر نمایم تحقیق
شه بیت قصیدهء جهان زن باشد

خورشید هستی
الا زن مظهر نور خدایی
گلستان کویر سینه هایی
تویی خورشید هستی و سعادت
ز شرق آرزو ها می برآیی

تندیس حلم
زن ای مادر زن ای همسر زن ای یار
زن ای تندیس حلم و عشق و ایثار
نماد عشق مجنون است هرچند
نمود عشق زن های وفا دار

بی زن
زمین عشق بی زن چون کویر است
جهان زندان و مردانش اسیر است
ولی زن لاله های دشت دنیاست
که در حسن و محبت بی نظیر است

همراه
زن ای یک کوله بار درد دنیا
تو همراهی به گرم و سرد دنیا
به رنج و بردباری ات بنازم
که چون تو نیست در یک مرد دنیا

دختر افغان ستان
رخ زیبا فزون اندر جهان است
لب چون لعل و ابرو ها کمان است
به عشقش گر بمیری نیست افسوس
به هر جا دختر افغان ستان است

زن شرق
بیا رازی چو گوهر گویم ای جان!
تو چون آویزهء گوشت بگردان
وفا دار همه زن ها، شنو! کیست؟
زن افغان ستان، تاجیک و ایران


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *