+ - x
 » از همین شاعر
1 تو...
2 کچری قروت
3 ف ا ص ل ه
4 خانه - مرد
5 خطه ی سبز
6 ولی اینگونه نی
7 احساس
8 بیهوده ها
9 سریال انتقام
10 حلقۀ صبر

 » بیشتر بخوانید...
 از گورها بگیرید اینک سراغ ما را
 یک کمی
 چرا ز قافله یک کس نمی شود بیدار
 درون ظلمتی می جو صفاتش
 شکوهٔ جور تو نگشاید دهان زخم را
 مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین
 ای بنده بازگرد به درگاه ما بیا
 چشم بگشا جان نگر کش سوی جانان می برم
 زن زدن
 آن کیست ای خدای کز این دام خامشان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بسته شکوفه ها لوا صوت هزار می رسد
لشکر برف می رود فوج بهار می رسد
سینهء خاک مایل دست نوازش کسی
نوبت کشت می شود موسم کار می رسد
رمز گذار عمر را تجربه ای ز دانه گیر
ریشه جوانه می کند ساقه به بار می رسد
زیب عروس زنده گی گشته چو حجلهء زمین
گلشن و باغ آیتی از لب یار می رسد
نالهء ذکر مرغکان می بردم سحر ز خود
کز گل نغمه های شان بوی نگار می رسد
به رهگذار آرزو چشم به ره نشسته ام
کی ز رهی که رفته ای صوت سوار می رسد
تا که سمند عشق ما رفته به کوچهء فراق
دیدهء انتظار را گرد و غبار می رسد
وصلهء چاک عشق ما بی مدد تو کی شود
زانکه به سوزن رفو یاریی تار می رسد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *