+ - x
 » از همین شاعر
1 نازنینم ! مهربانم خوب می دانم
2 عطش
3 پدرم
4 کم کمکی
5 من و تو
6 قامت غزل
7 حلقۀ صبر
8 رابطه ها
9  نهاد عاطفه
10 سفینۀ بازگشت

 » بیشتر بخوانید...
 گر تو ما را به جفای صنمان ترسانی
 درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر
 از ابر سیاه لعل و گهر می ریزد
 رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینش
 غير از من بيچاره که از ياد فتاده
 باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم
 گل سرخ
 سوی بیماران خود شد شاه مه رویان من
 پیام سبز
 مطرب خوش نوای من عشق نواز همچنین

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

با تو هم تنها تر از تنهای تنهایم هنوز
مانده سرد آغوش سرما خورده در جایم هنوز
با تو ام اما خمار بوسه می آزاردم
حسرتی سرخی نهفته زیر لب هایم هنوز
با منی و در هوای دیگری پر می زنی
خواب پرواز است در آبی دنیایم هنوز
در کنار چشمه هایت تشنه ام می پروری
قطره ات موج است در آزار صحرایم هنوز
نیستم شاید من آن مردی که تو می خواهی اش
بی نم مهر است حلقوم تمنایم هنوز
در کنارت هم میان ما و تو صد فاصله ست
شوق منزل می تید در حسرت پایم هنوز
می روم آخر در آغوشی که دنیایش منم
با تو هم تنها تر از تنهای تنهایم هنوز


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *