+ - x
 » از همین شاعر
1 فتح خواهم کرد آن قلب جوان را روزی
2  این چهره ی روز گار است
3 صدای مرا می شنوی؟
4 شاعر
5 وطن
6 همسایه
7 نگاه - داغ تر
8 از قند هم گذشته نبات و عسل شدی
9 باغ قالی
10 پیرهن . ته می نشیند در تنت

 » بیشتر بخوانید...
 هله صیاد نگویی که چه دام است و چه دانه
 دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی گیرد
 پیوند
 ساقی جان فزای من بهر خدا ز کوثری
 ز گفت وگو نیامد صید جمعیت به بند ما
 ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی
 خروش خاک خراسان
 آن سرخ قبایی که چو مه پار برآمد
 امروز روز شادی و امسال سال گل
 کهن پروردهء این خاکدانم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چارچوب دروازه

دختری ابری

از کوچه باد می گذرد

می گذرد از کوچه باد

از کوچه باد می گذرد

می گذرد

می گذرد

دختری ابر آلود

از کوچه باد می گذرد.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *