+ - x
 » از همین شاعر
1 دلت از آسمان برکن
2 مادر
3 و بیاد من و تو
4 هم میهنم
5 زنخدانش مکیدم تا به پستان
6 سکوت من زیباست
7 مادرم خسته و تنها و خموش
8 مرگ زیباست
9 مرا در واژه ها جویید
10 زندگی

 » بیشتر بخوانید...
 می شناسد پرده جان آن صنم
 اسرار خداوند است، نجيدنش آسان نيست
 نگاهی فر این جان در بدن بین
 درد ما را نیست درمان الغیاث
 نوازش کن به وصلت یا بکش با خنجر تیزم
 دست من گیر ای پسر خوش نیستم
 ای آن که مر مرا تو به از جان و دیده ای
 مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان
 در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود
 امسال بلبلان چه خبرها همی دهند

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

اگر مُردم

اگر من پیش از اینکه خنده آرم بر لب افسرده ی طفلان این میهن
اگر من پیش از اینکه رنگ آرم بر رخ خشکیده ی گلذار این میهن
اگر من پیش از اینکه شادمانی را
اگر من پیش از اینکه عشق ورزی را
بسازم جانشین ماتم و این کینه ها، مُردم
مرا در خاک مسپارید

بسوزیدم که تا اخگر شود این پیکر ناشاد
سپس خاکسترم را رهنمایید، تا فراز قله ی پامیر
و هریک دسته خاکم را
بدست هر گروه رهروی از باد بسپارید
که بر پیچ و خم هر دره و هر دشت و دامانش فرو پاشد
که گردم روزگارش را گواه باشد

که تا روزیکه از ابر لب طفلان بی مادرهزاران گونه گل بارد
که تا روزیکه نامش را فلک با سد تمنا بر زبان آرد
که تا روزیکه گردم مرگ ماتم را
که تا روزیکه گردم مرگ سرما را
به جانم ارمغان آرد
نخواهد بود آرامم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *