+ - x
 » از همین شاعر
1 گردون ز زمین هیچ گلی برنارد
2 هم دانه امید به خرمن ماند
3 چون عهده نمی شود کسی فردا را
4 ایدل همه اسباب جهان خواسته گیر
5 ای پیر خردمند پگه تر برخیز
6 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
7 ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
8 مائیم که اصل شادی و کان غمیم
9 چون حاصل آدمی در این شورستان
10 این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت

 » بیشتر بخوانید...
 هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو
 نشد دراین درسگاه عبرت به فهم چندین رساله پیدا
 شدم از بسکه سخنور سخن از يادم رفت
 خواهیم یارا کامشب نخسپی
 بازآمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب
 حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست
 امشب عجبست ای جان گر خواب رهی یابد
 گُلِ شگفتۀ من از بهشت، رانده شده
 خلاصه دو جهان است آن پری چهره
 کنفرانس لندن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک جرعه می ز ملک کاووس به است
از تخت قباد و ملکت طوس به است
هر ناله که رندی به سحرگاه زند
از طاعت زاهدان سالوس به است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *