+ - x
 » از همین شاعر
1 این چرخ فلک که ما در او حیرانیم
2 دهقان قضا بسی چو ما کشت و درود
3 در دایره ای که آمد و رفتن ماست
4 چون حاصل آدمی در این شورستان
5 یاران موافق همه از دست شدند
6 هر سبزه که برکنار جوئی رسته است
7 آن قصر که جمشید در او جام گرفت
8 یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
9 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
10 ای پیر خردمند پگه تر برخیز

 » بیشتر بخوانید...
 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
 هر ذره يک جهان بخدايی بود وکيل
 آمد ترش رویی دگر یا زمهریر است او مگر
 سحری کرد ندایی عجب آن رشک پری
 هر کی در ذوق عشق دنگ آمد
 تاخت رخ آفتاب گشت جهان مست وار
 نوازش
 یک غزل مانده به دیدار نهایی، لیلا
 چنان مست است از آن دم جان آدم
 گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ساقی گل و سبزه بس طربناک شده ست
دریاب که هفته دگر خاک شده ست
می نوش و گلی بچین که تا درنگری
گل خاک شده ست و سبزه خاشاک شده ست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *