+ - x
 » از همین شاعر
1 ماییم و می و مطرب و این کنج خراب
2 در دهر چو آواز گل تازه دهند
3 مشنو سخن از زمانه ساز آمدگان
4 بنگر به جهان چه طرح بر بستم، هیچ
5 آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد
6 چون نیست مقام ما در این دهر مقیم
7 ز آن می که حیات جاودانیست بخور
8 عمریست مرا تیره و کاریست نه راست
9 بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
10 گر دست دهد ز مغز گندم نانی

 » بیشتر بخوانید...
 دی میان عاشقان ساقی و مطرب میر بود
 ای کرده رو چو سرکه چه گردد ار بخندی
 هست مستی که مرا جانب میخانه برد
 روی خودم تا شده ام
 رهید جان دوم از خودی و از هستی
 زندگی خار و خشت میخواهد
 دلا همای وصالی بپر چرا نپری
 از این اقبالگاه خوش مشو یک دم دلا تنها
 حرف ناگفته گفتنی دارد
 در فروبند که ما عاشق این انجمنیم

۳.۰
امتیاز: ۳.۰ | مجموع آراء: ۲

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *