+ - x
 » از همین شاعر
1 ز شام ما برون آور سحر را
2 درین گلشن
3 چو بلبل نالهٔ زاری نداری
4 چه پرسی از نماز عاشقانه
5 از آن غم ها دل ما دردمند است
6 چه شیطانی خرامش واژگونی
7 نوا از سینه مرغ چمن برد
8 نهان اندر دو حرفی سر کار است
9 خودی را از وجود حق وجودی
10 چه عصر است این که دین فریادی اوست

 » بیشتر بخوانید...
 لا یغرنک سد هوس عن رایی
 ز عشق آن رخ خوب تو ای اصول مراد
 بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
 حیف کز افلاس نومیدی فواید مرد را
 نسیت الیوم من عشقی صلاتی
 خواب ناتکرار
 مطرب عاشقان بجنبان تار
 برهمن را نگویم هیچ کاره
 شیرمردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان
 پنجم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

محبت چیست تاثیر نگاهی است
چه شیرین زخمی از تیر نگاهی است
به صید دل روی، ترکش بینداز
که این نخچیر، نخچیر نگاهی است


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *