+ - x
 » از همین شاعر
1 بهشتی بهر پاکان حرم هست
2 چه پرسی از نماز عاشقانه
3 فرهنگ آئین رزاقی بداند
4 مسلمان را همین عرفان و ادراک
5 اگر اینب و جاهی از فرنگ است
6 نه هرکس خود گرد هم خودگداز است
7 من و تو از دل و دین نا امیدیم
8 شیندم بیتکی از مرد پیری
9 دل بیگانه خو زین خاکدان نیست
10 ز پیری یاد دارم این دو اندرز

 » بیشتر بخوانید...
 ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی
 بی دروغ
 فرصتی داری ز گرد اضطراب دل برآ
 هدیه
 خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم
 دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
 دوستت میدارم ای زخم زرد!
 چقدر با كلمات درنده ور بروم؟
 در باغ
 چه باشد ای برادر یک شب اگر نخسپی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گهی جویندهٔ حسن غریبی
خطیبی منبر او از صلیبی
گهی سلطان با خیل و سپاهی
ولی از دولت خود بی نصیبی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *