+ - x
 » از همین شاعر
1 و رود خانه ی افتاده بین هر دوی ما

 » بیشتر بخوانید...
 اگر به گلشن ز نازگردد قد بلند تو جلوه فرما
 فضول گشته ام امروز جنگ می جویم
 کار گل زار شود گر تو به گلزار آئی
 میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت
 نظر اگر چه به دام آفتاب می آرد
 اگر مر تو را صلح آهنگ نیست
 به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی
 نهنگ شوق من با آب پيچد

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲


روابط من و چشمت شکست را کم داشت

چرند مردم این شهر پست را کم داشت

همین که عشق به دروازه ام رسید فقط

جواب مثبت یک مرد مست را کم داشت

به دخترانگی ات دختری که پنهان بود

نگاه منتظر زن پرست را کم داشت

به این نتیجه رسیدم ولی که ما شدنم

همان توافق روز الست را کم داشت

و رودخانه ی افتاده بین هردوی ما

به هم رسیدن یک جفت دست را کم داشت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *