+ - x
 » از همین شاعر
1 هزار مرد به پای تو جان سپردند و....
2 من از این گونه که گشته سپری خوشبختم
3 نقاشی
4 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
5 به روزگار سگی لعنت! تو را گرفته کجا برده
6 نفرین به زندگی که تو ماهی من آدمم
7 بازی

 » بیشتر بخوانید...
 فنا ممات، تمام بقا حيات مدام است
 کو مطرب عشق چست دانا
 بهر هلاک عاشقان جلوۀ يار دم بدم
 دوازدهم
 من پار بخورده ام شرابی
 مرغ باران
 هین که هنگام صابران آمد
 ای شاخ گل
 علی الله ای مسلمانان از آن هجران پرآتش
 باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دستان تو می کنند با مو بازی
موهای تو می کنند بر رو بازی

در رخسارت دو جام جادو و دلم
خواهد با آن دو جام جادو بازی

عکس بعدی ترا نشانده با من
دو بچه می کنند لولو بازی

گاهی دستان ما به هم می چسبد
گاهی ما می کنیم بازو بازی

عکس بعدی : تو با خودت می گویی
شاید قسمت نبوده با او بازی

من می گویم به ما چه این کار خداست
دارد همواره با ترازو بازی

عکس بعدی دوتا پرنده دو قفس
با دون ها می کنند آن تو بازی

مردم یا بچه های قائم بُشکند
یا مشغولند در زن و شو بازی

بعدی، وقتی ترا بگیرند از من
می میرد زندگی هیاهو بازی

بعدی، وقتی تو با منی می خواهند
دریا با دره، رنگ با بو بازی

حالا چشمانم آهوانی شده اند
دنبال تو می کنند هر سو بازی

عکس بعدی، تو دست هایت بر مو
موهای تو می کنند بر رو بازی ...


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *