+ - x
 » از همین شاعر
1 آزادی
2 دریا
3 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
4 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
5 درخت
6 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
7 عشق چیست؟
8 خداحافظ گل سوری
9 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
10 گرد راه

 » بیشتر بخوانید...
 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده ام
 غزلسازم غزل می سازم هر رنگ
 گر شراب عشق کار جان حیوانیستی
 طرح یک خالق زن
 دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
 کسی چه شکر کند دولت تمنا را
 سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
 بیار باده که دیر است در خمار توام
 حسن شرم آیینه داند روی تابان ترا
 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *