+ - x
 » از همین شاعر
1 ناودانها
2 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
3 دو رباعی
4 در انتحار لحظه ها
5 آزادی
6 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
7 من و دریچه ی من
8 خداحافظ گل سوری
9 مادر
10 با یاد چشمهای تو

 » بیشتر بخوانید...
 دل آتش پذیر از توست برق و سنگ و آهن تو
 بر سرمای درون
 هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان باد
 ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
 محبت چیست تاثیر نگاهی است
 سوار برق عمرم ، نیست برگشتن عنانم را
 چون همه عشق روی تست جمله رضای نفس ما
 ای دلربا بدست تو اين دلربا خوشست
 مکن راز مرا ای جان فسانه
 ای شکران ای شکران کان شکر دارم از او

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *