+ - x
 » از همین شاعر
1 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
2 ناودانها
3 من و دریچه ی من
4 دو رباعی
5 آزادی
6 انتظار
7 خداحافظ گل سوری
8 عشق چیست؟
9 با یاد چشمهای تو
10 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم

 » بیشتر بخوانید...
 بخش دوم
 غزل ز پردۀ گل ميتوان رساله ء بلبل
 اول آمد مخزن دل از در اسرار اشک
 دموکراسی
 خاکستر پروانه
 کور خواندی
 خره شو
 هستی به تپش رفت و اثر نیست نفس را
 نپنداری که مرغ صبح خوانم
 گیرم که بود میر تو را زر به خروار

۴.۳
امتیاز: ۴.۳ | مجموع آراء: ۳

گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
سرم میریزد امشب از در و دیوار تنهایی
دلی كه داشتم دیوانگی هایش ز پا افگند
سری تا می برآرم میدهد آزار تنهایی
خموشیهای من در پرده هایش رنگ میگردد
چه ساز روشنی دارد بچشم یار تنهایی
به هر جمعی كه آواز محبت میشود بالا
خیالی را به خونم میكند بیدار تنهایی
صدای آ شنا ره میگشاید از درون اما
گلو میگیردم اندوه دریا بار تنهایی
همیشه چشم من از همسرایان دستیاری بود
ولی اینك رفیق راه غربتسار تنهایی

كابل - تابستان - ١٣٦٩


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

Ahmad:

Tanhaye luv you cause u never let me aloNe
Luv u Neda
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *