+ - x
 » از همین شاعر
1 بسوز
2 از برای تو
3 مست شبرو
4 بگو
5 بازآی

 » بیشتر بخوانید...
 طبیبیم حکیمیم طبیبان قدیمیم
 اندرز
 پادگان
 مباد
 زنده گی بهر دلم لکّۀ بد نام شده
 جوش اشکیم وشکست آیینه دار است اینجا
 یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازی
 روستایی بچه ای هست درون بازار
 یا کالمینا یا حاکمینا
 دود دل ما نشان سوداست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وفا نكردی و كردم، خطا ندیدی و دیدم
شكستی و نشكستم بریدی و نبریدم
اگر ز خلق ملامت و گر ز كرده ندامت
كشیدم از تو كشیدم، شنیدم از تو شنیدم
كیم؟ شكوفه اشكی، كه در هوای تو هر شب
ز چشم ناله شكفتم، به روی شكوفه دویدم
مرا نصیب غم آمد به شادی همه عالم
چرا كه از همه عالم محبت تو گزیدم
چو شمع خنده نكردی، مگر به روز سیاهم
چو بخت جلوه نكردی، مگر ز موی سپیدم
بجز وفا و عنایت نماند در همه عالم
ندامتی كه نبردم، ملامتی كه ندیدم
نبود از تو گریزی چنین كه بار غم دل
ز دست شكوه گرفتم، به دوش ناله كشیدم
جوانیم به سمند شتاب می شد و از پی
چو گرد، در قدم او دویدم و نرسیدم
به روی بخت ز دیده ز چهر عمر به گردون
گهی چو اشك نشستم، گهی چو رنگ پریدم
وفا نكردی و كردم، به سر نبردی و بردم
ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *