+ - x
 » از همین شاعر
1 گلیم بافته دست پدرم
2 شهر ما خوبترین شهر زمین
3 مادر مرا نبخش
4 دلم من خانه ی یک قرن خون است
5 خورشید قاتل است
6 روز رویدن لاله به باغ
7 عشق رفت

 » بیشتر بخوانید...
 صلا جان های مشتاقان که نک دلدار خوب آمد
 مهمان یاد های توام در دوام شب
 غزل تقویم ها
 دیوانه تا نمُرد ازت چشم بر نداشت
 به هر دلی که درآیی چو عشق بنشینی
 رو مذهب عاشق را برعکس روش ها دان
 تو نقشی نقش بندان را چه دانی
 صوفی چرا هشیار شد، ساقی چرا بی کار شد
 به بخت و طالع ما ای افندی
 ای داده جان را لطف تو خوشتر ز مستی حالتی

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱


روز خوش است روز، روز نیکوست
روز دوست داشتن یک مهرو ست

روز گرم است و نو بهار براه
روز دیدار گلشن و هاموست

روز رویدن لاله به باغ
آب دریا بهر طرف دیدوست

عروس دشت حنا کرده به پا
ابر آبستن مرد لولوست

لیک افسوس در این روز نکو
حلقه ما پر از مرد گلوست

25 حوت 1386


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *