+ - x
 » از همین شاعر
1 مادر مرا نبخش
2 روز رویدن لاله به باغ
3 خورشید قاتل است
4 شهر ما خوبترین شهر زمین
5 دلم من خانه ی یک قرن خون است
6 گلیم بافته دست پدرم
7 عشق رفت

 » بیشتر بخوانید...
 خدنگ آه بشنفم بکف کمال هلال
 سکوت سرد و سیاه
 ریگ ز آب سیر شد من نشدم زهی زهی
 نان ماشینی
 یا خیره می شویم به رنگ پیاله ها
 من طربم طرب منم زهره زند نوای من
 کنفرانس لندن
 بازگشت
 اگر خواهی مرا می در هوا کن

۲.۰
امتیاز: ۲.۰ | مجموع آراء: ۱


روز خوش است روز، روز نیکوست
روز دوست داشتن یک مهرو ست

روز گرم است و نو بهار براه
روز دیدار گلشن و هاموست

روز رویدن لاله به باغ
آب دریا بهر طرف دیدوست

عروس دشت حنا کرده به پا
ابر آبستن مرد لولوست

لیک افسوس در این روز نکو
حلقه ما پر از مرد گلوست

25 حوت 1386


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *