+ - x
 » از همین شاعر
1 روز رویدن لاله به باغ
2 گلیم بافته دست پدرم
3 شهر ما خوبترین شهر زمین
4 مادر مرا نبخش
5 دلم من خانه ی یک قرن خون است
6 خورشید قاتل است
7 عشق رفت

 » بیشتر بخوانید...
 خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز
 باوفاتر گشت یارم اندکی
 آخر گهر وفا ببارید
 ياد دورانی که دورانم به دور يار بود
 آیینه بر خاک زد صنع یکتا
 تيغ و سنان و برچه ز فولاد بهتر است
 در گلشن زندگی به جز خار نبود
 حکم البین بموتی و عمد
 دل که تصویر تو را ثانیه یی یاد آورد
 حکم نو کن که شاه دورانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دلم من خانه ی یک قرن خون است
تبسم در لبانم از جنون است
و شعرم قصه مرگ محبت
شهید گردش چرخ زبون است


حمل 1387


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *