+ - x
 » از همین شاعر
1 نرگس دلدار
2 تعریف شعر
3 بهار
4 پس از سکوت بلند
5 خشم
6 فردای دیروزین
7 بوزینه و انسان
8 طفل یتیم
9 ستاره (ادبیات کودک)
10 شهر خوابیده

 » بیشتر بخوانید...
 هفتاد و دو سر
 حیرت پرست
 چو مرا به سوی زندان بکشید تن ز بالا
 غلامم خواجه را آزاد کردم
 چه پرسی از نماز عاشقانه
 غزلی در چرخیدن...
 رازست محرمانه بمغز سخن برس
 عقل از کف عشق خورد افیون
 مرحبا ای پرده تو آن پرده ای
 زهی بزم خداوندی زهی می های شاهانه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای دل بکن تو سیر به بستان زندگی
تعمیرکن زعشق دبستان زندگی

طیر همای عشق به پرواز درفگن
تا باز بگسلی ز شبستان زندگی

سر ده تو نوحه های دل انگیز خاطرات
در هرفراز و پستی و جولان زندگی

کوکو بزن چو فاخته بر شاخسار عشق
برهان مرا ز ظلمت زندان زندگی

سیراب کن به اشک محبت غدیر مهر
اندک فروچکان تو به گلدان زندگی

برصخره های همت وغیرت عروج کن
گامی فرابنه به بیابان زندگی

کن بادبان کشتی خاطر فراز، تا
برهایی از تلاطم توفان زندگی

از چشمه سار وادی نخوت منوش جام
تا وارهی زشدت حرمان زندگی

از کهکشان عشق بباران صفای نور
بر نرگس فسردة رضوان زندگی

از سبقت حباب اسیر فسون مشو
کاخر رسد به تلخی پایان زندگی

بر خانقاه ناز تبسم فروش و بس
مرهون مشو به چهرة خندان زندگی

مخمور باده باش زمیخانة امید
در آستان خنجر عریان زندگی

آنگه به گوشه یی بنشین و نگاه کن
کاخر چه میشود سروسامان زندگی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *