+ - x
 » از همین شاعر
1 بوزینه و انسان
2 اندرز
3 پس از سکوت بلند
4 اندر ستایش خدا
5 گلدان
6 نرگس دلدار
7 وداع
8 خمخانه ی عشرت
9 آزادی
10 کیستم من

 » بیشتر بخوانید...
 صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
 بده ای کف تو را قاعده لطف افزایی
 سادگی باغی ست طبع عافیت آهنگ را
 گر آبت بر جگر بودی دل تو پس چه کاره ستی
 گرت هست سر ما سر و ریش بجنبان
 هله ای آنک بخوردی سحری باده که نوشت
 ترا بهر ربودن دوست دارم
 بار دیگر در برت با دل کشالی آمدم
 آفتابا بار دیگر خانه را پرنور کن
 کیست کز راه تو چون خاشاک بردارد مرا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

وه چه رنگین شب و روزی

كه عبث رفت و گذشت

روزگاری كه چو تیری از شست

جست

و دگرباره ره رفته نیامد هرگز

روزگاری كه طبیعت همه رنگینی بود
رنگها معنی داشت
رنگها . . .

رمز گویای خموشیها بود
سرخ در دفتر عشق :

آیت شوكت ژرفای محبتها بود

زرد : دیباچه ی پدرود كدورت، نفرت
سبز : - چو نشان شب مستی به زنخدان نگار
بود سمبول سعادت، شادی

ارغوانی، اما : بازتابی زصمیمیتها

وز گریبان سپید :

پرتو مهر چو صبحی صادق میتابید◘ ◘ ◘

و دریغا اینك . . .

سالها هست كه در كشور من
رنگها هویت خود باخته اند

رنگها نام دگر میخواهند

سرخ در كشور من :

نقش خونیست بجا مانده روی جاده

زطفلی گمنام
زرد : آتش کینه ی بیگانه

كه هر دهكده را میسوزد

سبز : یادگاریست زجنگلهامان

صورتش آمده در برگ كتاب تاریخ
ارغوانی، اما :

دود برخاسته از سوخته ی گندمزار

وسپید :

رایت فتح به بام دشمن◘ ◘ ◘رنگها هویت خود باخته اند

رنگها نام دگر میخواهند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *