+ - x
 » از همین شاعر
1 جادوگر و جاسوس
2 بی پناه بادبان
3 بی خبر
4 بکش بر دوش یا بر دار ما را
5 نوازش
6 یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
7 دارو
8 قصه کن! صد قصه کن اما مگو آن قصه را
9 خسته
10 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن

 » بیشتر بخوانید...
 تنگنای زنده گی
 در همه عالم وفاداری کجاست
 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
 كنار آمده ام با تمام غم هایم
 یار شدم یار شدم با غم تو یار شدم
 صد خمار است و طرب در نظر آن دیده
 معنی طاهاست صورت بای بسم الله را
 خاک بی خاکی
 بار دیگر از دل و از عقل و جان برخاستیم
 مختار من

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بکش بر دوش یا بر دار ما را
ولی زین خاکدان بردار ما را

بگیر ای عشق در آغوش آتش
چنین سرد دو سیه مگذار ما را

قیام صد سفر تکبیر با ما
فقط یک بار کن بیدار ما را

سه شنبه 1385/10/19


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *