+ - x
 » از همین شاعر
1 هر قدر دردی که داری در دلم آتش بزن
2 دارو
3 مشکل
4 جادوگر و جاسوس
5 بکش بر دوش یا بر دار ما را
6 قصه کن! صد قصه کن اما مگو آن قصه را
7 نوازش
8 خسته
9 من چنینم او چنان اما چنینی همچنان
10 کوچه گرد

 » بیشتر بخوانید...
 بازسازی
 بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو
 کاکلت را شانه کردی عالمی ديوانه شد
 زن زیبا است
 ز رویت دسته ی گل می توان کرد
 تلخ و شیرین
 مگر، ای بهتر از جان! امشب از من بهتری دیدی
 از چشم پرخمارت دل را قرار ماند
 هر چند که بلبلان گزینند
 شیر خدا بند گسستن گرفت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

یک سخن در عشق دایم قابل یادآودریست:
عاشقی از ریشه ناهمساز با هر داوریست!
پرسش و پاسخ ندارد راه در این آزمون
عشق یکسر باورست و داوری بی باوریست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *